FANDOM


Dit is de gebouwen pagina. Hier vind je alles over de gebouwen die je in je stad of op je veld kan bouwen.

BoerderijEdit

De boerderij kan je in je Veld bouwen.

Een boerderij levert voedsel. Voedsel heb je nodig voor je troepen.


Level voedsel produktie per uur voedsel hout Metalen steen

macht

1 100 50 300 150 200 4
2 300 100 600 300 400 4
3 600 200 1,200 600 800 8
4 1000 400 2,400 1,200 1,600 16
5 1500 800 4,800 2,400 3,200 32
6 2100 1,600 9,600 4,800 6,400 64
7 2800 3,200 19,200 9,600 12,800 128
8 3600 6,400 38,400 19,400 25,600 256
9 4500 12,800 76,800 38,400 51,200 512
10 5500 25,600 153,600 76,800 102,400 1024

HoutzagerijEdit

Level hout produktie per uur voedsel hout metalen steen macht
1

100

100 100 300 250 4
2 300 200 200 600 500 4
3 600 400 400 1,200 1,000 8
4 1000 800 800 2,400 2,000 16
5 1500 1,600 1,600 4,800 4,000 32
6 2100 3,200 3,200 9,600 8,000 64
7 2800 6,400 6,400 19,200 16,000 128
8 3600 12,800 12,800 38,400 32,000 256
9 4500 25,600 25,600 76,800 64,000 512
10 5500 51,200 51,200 153,600 128,000 1024


MijnEdit

De mijn kan je in je Veld bouwen.

Een mijn levert metalen. Metalen zijn nodig om gebouwen te bouwen en troepen te trainen.


Level metalen produktie per uur voedsel hout metalen steen macht
1

100

210 600 200 500 4
2 300 420 1,200 400 1,000 4
3 600 840 2,400 800 2,000 8
4 1000 1,680 4,800 1,600 4,000 16
5 1500 3,360 9,600 3,200 8,000 32
6 2100 6,720 19,200 6,400 16,000 64
7 2800 13,440 38,400 12,800 32,000 128
8 3600 26,880 76,800 25,600 64,000 256
9 4500 53,760 153,600 51,200 128,000 512
10 5500 107,520 307,200 102,400 256,000 1024


SteengroeveEdit

Level steen produktie per uur voedsel hout

metalen

steen

macht

1

100

180 500 400 150 4
2 300 360 1,000 800 300 4
3 600 720 2,000 1,600 600 8
4 1000 1,440 4,000 3,200 1,200 16
5 1500 2,880 8,000 6,400 2,400 32
6 2100 5,760 16,000 12,800 4,800 64
7 2800 11,520 32,000 25,600 9,600 128
8 3600 23,040 64,000 51,200 19,200 256
9 4500 46,080 128,000 102,400 38,400 512
10 5500 92,160 256,000 204,800 76,800 1024